Virksomhedsprojekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejde inden for modulets tema: ”Virksomheden: økonomi, innovation og bæredygtighed”. Projektarbejdet understøttes af kurser i:

 • Problemorienteret og videnskabelig metode.

 • Virksomheden: økonomi, innovation og bæredygtighed.

 • Gruppe- og arbejdsproceskompetencer.

 • Beskrivende statistik.

 • Litteratursøgning og kildehåndtering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Demonstrere viden om, hvad en virksomhed er.

 • Demonstrere viden om, videnskabsteoretiske begreber og videnskabelige metoder på et

  grundlæggende niveau.

 • Demonstrere viden om problemorienteret projektarbejde (problemformulering, projektmetode,

  analyse og konklusion).

 • Demonstrere viden om forskellige litteratursøgningsmetoder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Identificere, formulere og analysere en erhvervsøkonomisk problemstilling inden for modulets tema
 • Begrunde teori- og metodevalg.

 • Vurdere kvaliteten af den valgte dokumentation set i relation til projektets problemstilling.

 • Formidle projektarbejdets resultat mundtligt og skriftligt i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til kildehåndtering, dokumentation, litteraturliste og noteapparat.

 • Anvende metoder til tilrettelæggelse og gennemførsel af gruppe- og arbejdsprocesser, samt analysere og vurdere de valgte metoders betydning for egen læring, gruppens læring og projektarbejdets kvalitet.

 • Reflektere over og forholde sig kritisk til brugen af statistik.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • Perspektivere den valgte problemstilling, teori og metoder til andre erhvervsøkonomiske problemstillinger, teorier og metoder.

 • Gennemføre et problembaseret projektarbejde på et grundlæggende niveau.

 • Reflektere over, hvordan erfaringer med projektarbejdet kan omsættes til forbedring af praksis.

 • Forholde sig refleksivt til måden tilrettelæggelse og gennemførsel af gruppe- og

  arbejdsprocesser fungerer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet har til formål at give de studerende viden om og færdigheder i at arbejde gruppeorganiseret og problemorienteret med et virksomhedsprojekt inden for økonomi, innovation og bæredygtighed.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCompany Project
ModulkodeBAEØK20173
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet