Problemformuleringsprojekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gruppen skal udarbejde en projektrapport, der indeholder en problemformulering og en redegørelse for de erfaringer, de studerende har haft med samarbejdet i gruppen. Periodens kurser og vejledning understøtter dette arbejde.

Mål: At introducere til projektarbejde inden for semestrets tema, og give den studerene en grundlæggende viden om udarbejdelse af en problemformulering og en forståelse af, hvordan studerende kan arbejde med problembaseret læring, samt give den studerende erfaring med problembaseret projektarbejde i en gruppe.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Reflektere over, hvordan en problemformulering udarbejdes - dvs. begrunde, dokumentere og afgrænse en problemstilling inden for projektperiodens tema.

  • Redegøre for definitioner af hvad en virksomhed er.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Begrunde og vælge en problemformulering med relevans for projektperiodens tema.

  • Udarbejde noteapparat og litteraturliste korrekt.

  • Vurdere og håndtere den litteratur projektrapporten bygger på.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

Kompetencer:

  • Redegøre for erfaringer med måden gruppen har samarbejdet på.

  • Argumentere for den valgte problemformuleringstype.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblemformuleringsprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen (varighed max. 11⁄2 time) med intern censur. Forudsætninger om godkendelse af deltagelse i øvelser, seminarer eller lignende.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Formulation Project
ModulkodeBAEØK20171
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet