Litteratur mellem medier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litteratur mellem medier omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litteratur mellem medier.
     

 

Læringsmål

Viden

  • kendskab til samspillet mellem litteratur og medier i et historisk og teoretisk perspektiv 
  • viden om tværæstetiske og intermediale litterære former, herunder digitale former
  • forståelse for grundlæggende teorier vedrørende interartialitet og intermedialitet.

Færdigheder

  • færdigheder i at analysere litteratur mellem medier ud fra en historisk og teoretisk synsvinkel
  • færdigheder i at gøre rede for centrale tværæstetiske og intermediale teorier.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå samspillet mellem litteratur og øvrige udtryksformer, herunder digitale former
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet litteratur mellem medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur mellem medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature between Media
ModulkodeBADANSK2224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet