Litteratursociologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litteratursociologi omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litteratursociologi.

 

Læringsmål

Viden

  • kendskab til sammenhænge mellem litteratur og samfund
  • kendskab til litteratursociologiske problemstillinger i en dansk/nordisk historisk kontekst.

Færdigheder

  • færdigheder i at kortlægge, forstå og analysere litteratursociologiske problemstillinger i en dansk/nordisk kontekst
  • færdigheder i at kortlægge, forstå og analysere litteratursociologiske problemstillinger, herunder digitale problemstillinger. 

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af teoretiske og historiske tilgange inden for det litteratursociologiske fagområde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet litteratursociologi.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratursociologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature Sociology
ModulkodeBADANSK2223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet