Litterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

 • litterær tekstanalyse
 • dansk litteraturhistorie frem til 1800.

 

Læringsmål

Viden

 • kendskab til grundbegreber og metoder inden for litterær tekstanalyse
 • kendskab til og overblik over dansk litteraturhistorie frem til 1800 i en nordisk og videre international sammenhæng
 • kendskab til et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster fra oldtiden og frem til 1800.

Færdigheder

 • evne til at beskrive og analysere tekster med afsæt i tekstanalytiske grundbegreber og metoder fra forskellige tider
 • færdighed i at karakterisere og analysere tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
 • færdighed i at identificere litterære perioder og strømninger.

Kompetencer

 • kompetencer til at analysere litterære tekster med afsæt i analytiske grundbegreber og metoder og placere dem i deres litteratur- og kulturhistoiske sammenhæng
 • kompetencer til at redegøre for litteraturhistoriske problemstillinger i en veldisponeret og velargumenteret form
 • kompetencer til at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litterær tekstanalyse og litteraturhistorie.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgavens emne aftales med en underviser. Hjemmeopgaven må højst være på 7 sider. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis (Textanalytical Basic Concepts) and Literary History (Until 1800) I
ModulkodeBADANSK2202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet