Diskursanalyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Diskursanalyse omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • diskursanalyse.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i en eller flere retninger inden for diskursanalytisk metode
  • teoretisk og metodisk indsigt i hvordan diskursanalyse kan anvendes til analyse af forskellige former for sprogbrug.

Færdigheder

  • færdigheder i at udføre diskursanalyser af forskellige former for sprogbrug
  • færdigheder i at indsamle, kvalificere og analysere empirisk materiale i diskursanalytiske studier.

Kompetencer

  • kompetencer til at anvende diskursanalyse til at afdække sprogbrugsrelaterede forhold, såsom forholdet mellem sprog og verden, sprog og identitet, sprog og magt samt sprog og sociale relationer/strukturer
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet diskursanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskursanalyse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse Analysis
ModulkodeBADANSK2027
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet