Diskursanalyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Diskursanalyse omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • diskursanalyse.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i en eller flere retninger inden for diskursanalytisk metode
  • teoretisk og metodisk indsigt i hvordan diskursanalyse kan anvendes til analyse af forskellige former for sprogbrug.

Færdigheder

  • færdigheder i at udføre diskursanalyser af forskellige former for sprogbrug
  • færdigheder i at indsamle, kvalificere og analysere empirisk materiale i diskursanalytiske studier.

Kompetencer

  • kompetencer til at anvende diskursanalyse til at afdække sprogbrugsrelaterede forhold, såsom forholdet mellem sprog og verden, sprog og identitet, sprog og magt samt sprog og sociale relationer/strukturer
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet diskursanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskursanalyse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse Analysis
ModulkodeBADANSK2027
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet