Dansk sproghistorie

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Dansk sproghistorie omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • dansk sproghistorie.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i dansk sproghistorie med henblik på forståelsen af det moderne danske sprogs udviklingsmæssige baggrund og variation samt dets slægtskab med andre sprog.

 

Færdigheder

  • færdigheder i at gennemføre argumenterende og ræsonnerende, historisk orienterede analyser af et dansksprogligt materiale, herunder dets variationsmæssige sammenhæng
  • færdigheder i at vurdere et dansksprogligt materiales historiske sammenhæng.

Kompetencer

  • kompetencer til at sætte problemstillinger vedr. sproglige normer ind i en historisk sammenhæng og foretage relative dateringer af udvalgte, sproglige fænomener
  • udvidet sproglig forståelse for og beherskelse af de nordiske søskendesprog
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet dansk sproghistorie.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk sproghistorie
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Language History
ModulkodeBADANSK2021
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet