Film- og tv-videnskab

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Film- og tv-videnskab omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • film- og tv-videnskab.
     

Læringsmål

Viden

  • indsigt i film- og tv-videnskabelige teorier og metoder
  • kendskab til de vigtigste stilistiske og narrative virkemidler samt film- og tv-historiske og/eller -kulturelle udviklingstendenser

Færdigheder

  • evne til at anvende film- og tv-videnskabelige teorier og metoder til at analysere stilistiske og narrative virkemidler
  • evne til at skelne mellem og redegøre for centrale film- og tv-historiske og/eller -kulturelle udviklingstendenser.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af teorier og metoder inden for det film- og tv-analytiske fagområde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for det film- og tv-analytiske område.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilm- og tv-videnskab
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm and TV Studies
ModulkodeBADANSK2019
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet