Norsk og svensk

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Norsk og svensk omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

  • norsk sprog og litteratur
  • svensk sprog og litteratur.

 

Læringsmål

Viden

  •  overblik over og kendskab til centrale aspekter inden for norsk sprog og litteratur
  •  overblik over og kendskab til centrale aspekter inden for svensk sprog og litteratur.

Færdigheder

  •  færdigheder i at læse og forstå norsk og svensk sprog
  •  færdigheder i at orientere sig i norsk og svensk litteratur.

Kompetencer

  • kompetencer til at sætte skandinaviske sproglige og litterære forhold ind i en dansk kontekst
  • kompetencer til at skaffe sig yderligere viden og færdigheder i forbindelse med norsk og svensk sprog og litteratur af såvel ældre som nyere karakter
  • kompetencer til at formidle kendskab til norsk og svensk sprog og litteratur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNorsk og svensk
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNorwegian and Swedish
ModulkodeBADANSK2012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet