Civilproces

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at identificere og løse cilvilprocessuelle problemstillinger.

Faget indeholder de mest centrale civilprocesretlige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Domstolssystemets opbygning og aktører
 • Menneskerettigheder og EU-ret i civilprocessen
 • Dispositions- og forhandlingsprincippet
 • Domstolenes saglige og stedlige kompetence
 • Domstolenes internationale kompetence
 • Kumulation, gruppesøgsmål mv.
 • Sagsbehandlingen i første instans
 • Udeblivelse
 • Småsags- og inkassoproces
 • Anke og kære
 • Bevisførelse, herunder edition og sagkyndig medvirken
 • Sagsomkostninger
 • Retskraft

Færdigheder

 • Angive de civilprocessuelle grundprincipper
 • Identificere, kvalificere og vurdere civilprocessuelle spørgsmål
 • Redegøre for indholdet af civilprocessuelle regler, herunder både nationale og internationale civilprocessuelle regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om procesretlige spørgsmål og anvende korrekt procesretlig terminologi

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på civilprocessuelle spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om domstolssystemet og de civilprocessuelle regler, herunder forholde sig kritisk og selvstændigt til civilprocessen og sætte civilprocessen i en bredere samfundsmæssig kontekst
 • Afgøre og vurdere civilprocessuelle spørgsmål, hvorunder både nationale og internationale civilprocessuelle regler tages i betragtning og anvendes som retskilder
 • Afgøre og vurdere efter hvilke civilprocessuelle regler bestemte sagstyper skal behandles, herunder kunne identificere betydningen heraf for sagens videre forløb
 • Argumentere og konkludere vedrørende forskellige mulige juridiske løsninger af konkrete problemstillinger i sagsforløbet
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om de civilprocessuelle reglers indhold og begrundelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCivilproces
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCivil Procedure
ModulkodeBA-JU-20-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen & Lasse Højlund Christensen: Den Civile Retspleje, Pejus, seneste udgave (udkommer 17. august 2020)
 • Eventuelt yderligere materiale vil blive gjort tilgængeligt på Moodle