Samfundsøkonomi I - Mikroøkonomi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer den studerende til grundlæggende begreber inden for den mikroøkonomiske teoribygning.

Markedsefterspørgslen, markedsudbuddet og markedsligevægten udledes ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd under forskellige markedsformer. Den studerende sættes i stand til at anvende komparativ statik (dvs. analysere ændringer i ligevægtspris og mængde) på markeder for produktionsoutput, produktionsinput samt på internationale markeder med henblik på at vurdere konsekvenserne for virksomhederne på markedet, herunder konsekvenserne af prisregulering og beskatning.

Årsager til, konsekvenser af og løsninger på forskellige markedsimperfektioner relateret til ufuldkommen konkurrence  (monopol, monopolistisk konkurrence og oligopol) samt øvrige imperfektioner (eksternaliteter, offentlige goder og asymmetrisk information) diskuteres med udgangspunkt i den mikroøkonomiske teori og ud fra konkrete cases og eksempler fra virkeligheden.

Modulet fokuserer derfor på betydningen af virksomhedens økonomiske omgivelser, regulering og økonomisk politik, hvilket også tages op på 2. semester i modulet ”Samfundsøkonomi II – Makroøkonomi”. Modulet understøttes af miniøvelser og projektarbejde med en mikroøkonomisk problemstilling relateret til ovenstående beskrivelse samt nedenstående læringsmål.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • at definere forbruger- og producentoverskud
 • at definere Pareto-optimalitet
 • at demonstrere indsigt i husholdningernes og virksomhedernes adfærd
 • at reflektere over antagelserne bag fuldkommen konkurrence samt efficiencen af den tilhørende markedsligevægt
 • at identificere og eksemplificere mikroøkonomiske problemstillinger relateret til markedsimperfektioner, herunder ufuldkommen konkurrence, eksternaliteter, asymmetrisk information og offentlige goder

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at anvende komparativ statik i forbindelse med ændringer i efterspørgsels- og udbudsforhold samt beskatning
 • at vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning
 • at analysere problemstillinger relateret til markedsimperfektionerne: monopol, oligopol, monopolistisk konkurrence, eksternaliteter, asymmetrisk information og offentlige goder

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at identificere mikroøkonomiske problemstillinger
 • at argumentere for anvendelse af mikroøkonomisk teori på eksempler og praktiske problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger efterfulgt af øvelser

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

• 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi I - Mikroøkonomi
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomics I - Microeconomics
ModulkodeBA-EJ-20-19
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

Principles of microeconomics
Frank, R., Bernanke, B., Antonovics, K., and Heffetz, O., Senester udgave 
New York, NY: McGraw-Hill Education
OBS Online version med Connect (online øvelser). Link til køb af e-bog og Connect (med rabat) findes på kursets moodleside