Marketing og strategi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at sætte de studerende i stand til at arbejde med marketing og markedsanalyse og strategiske teorier, modeller og perspektiver inden for erhvervsøkonomi.

Indholdet i modulet tager afsæt i virksomhedens eksterne omgivelser og omfatter dels et arbejde med marketing, markedsanalyse og strategiske teorier, modeller og perspektiver inden for erhvervsøkonomi, og dels et projektarbejde, hvor der skal udfærdiges et projekt i grupper, der har til formål at anvende disse teorier, modeller og perspektiver på en problemstilling inden for marketing. 

Læringsmål

Viden

 • Markeder, kunder, ledelse og organisationsforståelse, virksomhedsdrift, udvikling, styring og udnyttelse af informationssystemer, kommunikation, samt business policy og strategi
 • Hvad marketing og markedsanalyse er

Færdigheder

 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for strategi og marketing
 • Anvende og formidle erhvervsøkonomiske metoder og redskaber

Kompetencer

 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, have kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese, effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af kvalitative og kvantitative færdigheder
 • Foretage en kritisk analyse af data, informationskilder og metoder

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser
 • Projektarbejde

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarketing og strategi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet + præsentation
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarketing and Strategy
ModulkodeBA-EJ-20-16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Richard Whittington, Patrick Regnér, Duncan Angwin, Gerry Johnson & Kevan Scholes: Exploring Strategy. By Pearson, latest edition
 • Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. Kun kapitel 5 og 7 er pensum (OBS: Kapitlerne lægges på Moodle, I skal ikke købe bogen)
 • Artikler, som bliver offentliggjort på Moodle.