Organisationsteori og videnskabsteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at opbygge bredt funderet og anvendelsesorienteret viden og kompetencer til at forstå, undersøge og arbejde med organisationer som fænomen. I modulet skal den studerende arbejde med forskellige organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan en organisation og dens forskellige processer kan forstås og analyseres. De forskellige organisationsteoretiske perspektiver knyttes til deres respektive bagvedliggende videnskabelige metodetilgange.

I modulet skal den studerende arbejde med forskellige videnskabelige metodetilgange til undersøgelse af erhvervsøkonomiske fænomener og problemstillinger. I den forbindelse anvendes organisationsfeltet som genstandsfelt, når der trænes i brugen af de videnskabelige metodetilgange. Træning i at kunne anvende og bruge de forskellige organisationsperspektiver og videnskabelige metodetilgange finder sted i projektarbejdet samt i workshops. Den studerende udvikler kompetencer i organisationsforståelse samt i forståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som er grundlæggende og væsentlige for de kommende semestres kurser og projektarbejde.

Læringsmål

Viden

 • Opbygge en viden der giver mulighed for at kunne redegøre for og forholde sig kritisk til grundlæggende organisationsteori og videnskabelige metodetilgange
 • Opbygge en viden der giver mulighed for at kunne redegøre for og forholde sig kritisk til forskellige perspektiver på organisationen og dens processer

Færdigheder

 • Arbejde selvstændigt og metodisk med problemorienteret projektarbejde
 • Udvikle videnskabelige undersøgelsesdesign, som kan bruges til at identificere og undersøge erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • Diagnosticere og analysere organisatoriske problemstillinger
 • Selvstændigt og kritisk kunne udvikle begrebs- og refleksionsrammer, der kan bidrage til løsning af problemstillingerne

Kompetencer

 • Udvikle kompetencer i organisationsforståelse samt i forståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som er grundlæggende og væsentlige for de kommende semestres kurser og projektarbejde
 • Argumentere for brugen af forskellige metoder til at opbygge viden om erhvervsøkonomiske problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Projekt- og klyngevejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 405 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational Theory and Theory of Scientific Method
ModulkodeBA-EJ-18-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Liv Egholm: Videnskabsteori - perspektiver på organisationer og samfund, Hans Reitzels forlag, seneste udgave
 • Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik: Hvordan organisationer fungerer, Hans Reitzels forlag, seneste udgave