Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give en grundlæggende introduktion til en række centrale økonomiske problemstillinger. Forståelsen af de økonomiske problemstillinger bliver gennemgået på tre aggregerede niveauer, hvilket omfatter det overordnede økonomiske system, det industrielle syn og virksomhedssynet.

Det første niveau omhandler en grundlæggende forståelse af det samfundsøkonomiske system, hvori indgår centrale elementer som BPN, økonomisk vækst, inflation, rente og arbejdsløshed. Det andet område omfatter industriøkonomi, hvor den studerende på grundlæggende måde skal forstå det økonomi-ske rationale i, hvordan virksomhedens grundlæggende beslutninger træffes vedrørende maksimering af profit og konsekvenserne heraf for samfundet. Inden for industriøkonomi vil dette blive analyseret under forskellige markedsformer, henholdsvis monopol og oligopol. I fortsættelse heraf omhandler modulet også en driftsøkonomisk tilgang, hvor markedsefterspørgslen, markedsudbuddet og markedsligevægten under fuldkommen konkurrence udledes ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd.

Læringsmål

Viden

 • Centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, modeller og perspektiver set i forhold til det sam-fundsøkonomiske system
 • Husholdningernes og virksomhedernes adfærd inden for driftsøkonomien
 • Grundlæggende teorier, modeller og analyseredskaber

Færdigheder

 • Inden for industriøkonomien skal den studerende skal på grundlæggende niveau kunne identificere og sammenligne relevant teori-, model- og begrebsapparat
 • Reflektere over de grundlæggende samfundsøkonomiske teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Identificere og sammenligne relevante grundlæggende teorier og modeller inden for industriøkonomien
 • Vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning
 • Analysere problemstillinger relateret til markedsimperfektioner

Kompetencer

 • Analysere og reflektere over, hvordan grundlæggende samfundsøkonomiske begreber og teorier gør det muligt at forstå samfundsmæssige problemstillinger
 • Grafisk analysere prisdannelsen under andre former for ufuldstændig konkurrence (duopol, monopolistisk konkurrence)
 • Beskrive og analysere prisdannelse på faktormarkeder
 • identificere grundlæggende mikroøkonomiske problemstillinger
 • Argumentere for anvendelse af grundlæggende mikroøkonomisk teori på eksempler og praktiske problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstuktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Afløsningsopgaven afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnDriftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I
Prøveform
Skriftlig
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en 48 timers afløsningsopgave (skriftlig opgave), der skal løses gruppevis med individuel bedømmelsen godkendt/ikke godkendt.

Gruppen bliver sammensat af Studiesekretariatet, og den består af 4-5 deltagere. Er der frafald kan der forekomme gruppesammenlægning.

Modulet skal være godkendt før den enkelte studerende kan indstille sig til en 4-timers skriftlig eksamen i kurset Driftsøkonomi, Industriøkonomi og Samfundsøkonomi II og eksternt regnskab på 2. semester
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Retningslinjer oplyses senere.

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Economics, Industrial Economics and
ModulkodeBA-EJ-18-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Diverse kompendier gøres tilgængelige på Moodle