Marketing og strategi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med det er at arbejde med marketing og markedsanalyse og strategiske teorier, modeller og perspektiver inden for erhvervsøkonomi.

Indholdet i modulet tager afsæt i virksomhedens eksterne omgivelser og omfatter dels et arbejde med marketing, markedsanalyse og strategiske teorier, modeller og perspektiver inden for erhvervsøkonomi, og dels et projektarbejde, hvor der skal udfærdiges et projekt i grupper, der har til formål at anvende disse teorier, modeller og perspektiver på en problemstilling inden for marketing. 

Læringsmål

Viden

 • Markeder, kunder, ledelse og organisationsforståelse, virksomhedsdrift, udvikling, styring og udnyttelse af informationssystemer, kommunikation, samt business policy og strategi
 • Hvad marketing og markedsanalyse er

Færdigheder

 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for strategi og marketing
 • Anvende og formidle erhvervsøkonomiske metoder og redskaber

Kompetencer

 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, have kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese, effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af kvalitative og kvantitative færdigheder
 • Foretage en kritisk analyse af data, informationskilder og metoder

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser
 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidig

Prøver

Prøvens navnMarketing og strategi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet + præsentation
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarketing and Strategy
ModulkodeBA-EJ-18-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes første gang efteråret 2020
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Artikler (primært engelsk) bliver offentliggjort på Moodle. Således skal der ikke indkøbes lærebog