Erhvervsjuridisk rådgivning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med modulet er, at den studerende i en gruppe undersøger erhvervsjuridiske problemstillinger ud fra en simuleret rådgivningssituation for en virksomhed og analyserer disse ud fra en flerfaglig vinkel.

Den studerende skal i grupper (4-5 i hver gruppe) løse problemstillinger (cases) knyttet til deres erhvervede erhvervsjuridiske kompetencer på tidligere og nuværende semestre. På 4. semester har den studerende haft følgende juridiske fag, som vil kunne indgå i de stillede cases: Juridisk metode, erstatningsret, aftaleret, obligationsret, køberet, EU-ret, obligationsret II, finansieringsret og insolvensret og forvaltningsret. Der vil i løbet af semesteret blive udleveret tre cases, der alle skal løses som en forudsætning for at gå til eksamen.

Læringsmål

Viden

 • Analyse af en virksomheds erhvervsjuridiske problemstillinger ud fra flerfagligt udgangspunkt
 • Rapportskrivning (3 stk. i løbet af semesteret)
 • Virksomheders erhvervsjuridiske udfordringer.

Færdigheder

 • Erhvervsjuridisk rådgivning af virksomheder på egen hånd og i grupper
 • Identificere og analysere erhvervsjuridiske problemstillinger
 • Udarbejde motiverede skriftlige forslag til løsning af erhvervsjuridiske problemstillinger
 • Fremstille erhvervsjuridiske problemstillinger mundtligt og diskutere problemstillinger mundtligt
 • Tænke flerfagligt og løsningsorienteret
 • Arbejde i grupper
 • Rapportskrivning
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • Erhvervsjuridisk rådgivning af virksomheder
 • Samarbejde i gruppe om løsning af erhvervsjuridiske problemstillinger
 • Tage ansvar for eget og gruppens arbejde og læring
 • Formulere sig klart og velstruktureret
 • Kunne argumentere, analysere og komme med anbefalinger mundtligt og skriftligt til virksomheden

Undervisningsform

 • Projektarbejde
 • Vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • 3 responsaer er afleveret rettidigt i forhold til undervisernes udmeldte frister i løbet af semesteret

Prøver

Prøvens navnErhvervsjuridisk rådgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommercial Law in Legal Practice
ModulkodeBA-EJ-18-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes første gang foråret 2020
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Der er ingen pensumbog i faget.