Økonomistyring

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at gøre den studerende i stand til at diskutere og analysere centrale teorier og problemstillinger inden for økonomistyring.

Videregående økonomistyring, økonomistyring til brug for frembringelse af beslutningsgrundlag. Driftsøkonomi. Finansiel og ikke-finansiel information, virksomhedsstrategi, økonomistyringsmodeller, danske såvel som internationale.

Læringsmål

Viden

 • Økonomistyringens ide og formål
 • Forstå virksomhedens grundlæggende økonomiske struktur
 • Kende til skandinaviske økonomistyringsmodeller
 • Opnå indsigt i koblingen mellem omkostningsstyring og beslutningstagning

Færdigheder

 • Anvende omkostningsmodeller herunder traditionel fullcost og ABC/TDABC i beslutningstagning
 • Forstå anvendelsen af standardomkostningsregnskabet og koble denne viden til virksomhedsstyring
 • Udarbejde budgetter og følge op på dem herunder udarbejde variansanalyser
 • Udarbejde strategikort og balanced scorecard
 • Foretage finansiel præstationsmåling
 • Fastlægge interne afregningspriser
 • Opgøre kunderentabilitet og styre kunderelationer
 • Måle og styre interne processer
 • Måle og styre omkostninger over et produkts livscyklus

Kompetencer

 • Analysere de adfærdsmæssige konsekvenser af økonomistyring

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Accounting
ModulkodeBA-EJ-13-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2018
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • AKMY: Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matsumura, E.M., & Mark Young S. Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, International edition, seneste udgave (udvalgte kapitler)
 • A&R: Andersen, M. & C. Rohde. Virksomhedens økonomistyring, seneste udgave (udvalgte kapitler) København: Jurist og økonomforbundets forlag
 • Uddrag fra: Bhimani, A. et al. (2008). Management and cost accounting, 4th edition, Harlow, UK: Prentice Hall, s. 341-360 (bliver lagt på Moodle)
 • Zachariassen, F. og Bürkland, S. (2015), Total Cost of Ownership  - hvad koster din leverandør?, Børsens Ledelseshåndbøger (4.6) (bliver lagt på Moodle)
 • Hurkens, K. et al. (2006), Total Cost of Ownership in the Services Sector: A case study, The Journal of Supply Chain Management, Vol. 42, No. 1, s. 27-37 (bliver lagt på Moodle)
 • Uddrag fra: Hawawini, G. & C. Viallet. (2011). Finance for Executives – managing for value creation. 4. udgave, s. 17-25 (bliver lagt på Moodle)