Forvaltningsret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige forvaltningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger. Herudover skal forvaltningsretten kunne anvendes på specielle forvaltningsretlige fag, som eksemplificeres ved arbejdsmarkedsret.

Forvaltningsmyndigheders opbygning, relevante retskilder, kompetenceforhold, sagsbehandlingsregler, hjemmel og andre indholdsmæssige grundsætninger, prøvelses- og tilsynsmuligheder, tilbagekaldelse og myndigheders erstatningsansvar. Herudover undervises der i grundlæggende arbejdsmarkedsret.

Læringsmål

Viden

 • Den almindelige forvaltningsrets og arbejdsmarkedsrettens begreber, retskilder og videnskabelige problemstillinger
 • Forvaltningsorganers (herunder kommunale organers) funktioner, organisation og opbygning
 • Betydning af forskellige organiseringer og kompetencefordeling, herunder det kommunale styrelsessystem i grundtræk (organisationen, opbygning mv.)
 • Forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og de indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelser, herunder kommunalfuldmagten, dens baggrund og begrundelse
 • Forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar
 • Reglerne om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser
 • Prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene
 • Den almindelige forvaltningsrets kombination og forhold til specielle forvaltningsretlige discipliner (konkret arbejdsmarkedsretten)
 • Socialforvaltningsretlige begreber og videnskabelige problemstillinger
 • De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler og forholdet til den almindelige forvaltningsret

Færdigheder

 • Identificere og afgøre om indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelse (hjemmel, magtfordrejning mv.) er iagttaget
 • Afgøre om sagsbehandlingsregler konkret er overtrådt og angive relevante argumenter af betydning for vurderingen heraf samt de retlige følger
 • Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af forvaltningsregler
 • Redegøre for relevante prøvelsesmuligheder
 • Anvende arbejdsmarkedsretlige begreber og terminologi
 • Identificere arbejdsmarkedsretlige problemstillinger og anvende de relevante retskilder til at løse disse

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på forvaltningsretlige og arbejdsmarkedsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til forvaltningsretlige og arbejdsmarkedsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt forvaltningsretlig terminologi
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i forvaltningsret
 • Håndtere forholdet mellem almindelige forvaltningsretlige regler og specielle forvaltningsretlige regler
 • Give et kvalificeret bud på, hvordan relevante prøvelsesorganer vil afgøre konkrete sager

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdøvelser
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForvaltningsret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Forvaltningsret for jura, 3. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdministrative Law
ModulkodeBA-EJ-13-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2018
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Sten Bønsing: Almindelig forvaltningsret, Jurist og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Kompendium i arbejdsmarkedsret (kommer på Moodle)
 • Undervisningsmateriale, der offentliggøres på Moodle til de enkelte undervisningsgange