Retsvidenskabsteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende viden om erkendelse, kritisk refleksion og retsvidenskabernes relationer hertil, samt hvorledes filosofiske teorier og retsvidenskabelige resultater er forbundne. Den studerende skal endvidere opnå færdigheder i at analysere tekster i tilknytning til den viden samt selvstændigt søge kildemateriale til brug for analyse, herunder fortolkning, af retten.

Erkendelses- og retsfilosofier, metodekriterier, kildemateriale og disses betydning.

Læringsmål

Viden

 • Almen videnskabsteori, herunder ontologi og epistemologi
 • Retlige teorier i videnskabsteoretisk perspektiv
 • Forskelle i retsteoretiske retninger
 • Grundlag for retlig erkendelse
 • Forekomst og værdi af retskildemateriale
 • Retsdogmatiske ideologiers betydning for valg af retskildemateriale, retskildematerialets anvendelse og retlig argumentation

Færdigheder

 • Redegøre for videnskabsteoretiske og retsvidenskabsteoretiske tanker
 • Vurdere og analysere teoretiske tanker
 • Søge, finde og analysere retskildemateriale
 • Identificere spørgsmål af betydning for retskilders værdi
 • Afgøre de retlige konsekvenser af analyserne
 • Anvende en korrekt terminologi

Kompetencer

 • Redegøre for videnskabs- og retsteoretiske tanker
 • Identificere disse samt de identificere de behov, der søges opfyldt
 • Identificere, analysere og beskrive konsekvenser af teorier
 • Kritisk redegøre for indholdet af teorier
 • Kunne formidle sin indsigt overfor både fagfæller og ikke-specialister i et korrekt skriftligt sprog
 • Finde, analysere og anvende retskildemateriale, herunder: 
 • Identificere eksistens og forekomst og beskrive dette
 • Fremkomme med begrundede analyser af indholdet af dette
 • Kritisk vurdere og præcist formulere betydningen heraf
 • Beskrive det mulige omfang af retskildemateriale på et givet område
 • Kunne formidle sin indsigt overfor både fagfæller og ikke-specialister i et korrekt skriftligt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetsvidenskabsteori
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ja til digitale databaser herunder Karnov adgang
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Retsvidenskabsteori for jura, 3. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Theories
ModulkodeBA-EJ-13-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2018
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Carsten Munk-Hansen: Retsvidenskabsteori, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave (udkommer august 2022)