Videregående Formueret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Videregående Formueret består af fagelementerne Obligationsret II og Tings- og insolvensret.

Obligationsret II: Målet er at sætte de studerende i stand til at identificere og løse en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Faget indeholder en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Tings- og insolvensret: Målet er at sætte de studerende i stand til at identificere og løse Tings- og Insolvensretlige problemstillinger.

Faget indeholder de grundlæggende regler om pant, individualforfølgning, universalforfølgning og rekonstruktion.

Læringsmål

Viden

 • Obligationsretlig terminologi, argumentation og problemløsning
 • De obligationsretlige regler om personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold, overdragelse af fordringer, fordringers ophør, herunder ved eftergivelse, efterbetaling, condictio in debiti, modregning, passivitet og forældelse, samt hæftelsesformerne, herunder kaution
 • De tingsretlige regler vedr. pantsætning af løsøre og fast ejendom
 • Reglerne om individualforfølgning, herunder udlæg og tvangsauktion
 • Reglerne om universalforfølgning, herunder konkurs
 • Reglerne om rekonstruktion

Færdigheder

 • Identificere, kvalificere og løse obligationsretlige spørgsmål og problemstillinger inden for de af faget omhandlede emner
 • Vise kendskab til og redegøre for indholdet af de relevante obligationsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål og anvende korrekt obligationsretlig terminologi
 • Demonstrere kendskab til gældende ret på området
 • Identificere det retlige indhold af en tingsretlig og insolvensretlig tvist og beskrive denne i korrekt terminologi
 • Anvende relevante retsregler og retsgrundætninger på faktum
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af tingsretlige og insolvensretlige spørgsmål
 • Løse en konkret problemstilling ved anvendelse af relevante retskilder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om de omfattede obligationsretlige emner
 • Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Redegøre for reglerne om individualforfølgning, universalforfølgning og reglerne om rekonstruktion af virksomheder, samt reglerne om sikkerhed i løsøre og fast ejendom
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til tingsrettens og insolvensrettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om sikkerhedsretlige og insolvensretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere en konkret problemstilling og identificere de relevante retsregler til løsning af den forelagte problemstilling
 • Anvende retsreglerne korrekt ved brug af den juridiske metode

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående Formueret
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw of Obligations II and Property law and Insolvency law
ModulkodeBA-EJ-13-16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2019
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II – personskifte i skyldforhold, fordringers ophør, hæftelsesformer, Karnov Group, seneste udgave
 • Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom, Forlaget Pejus, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Forlaget Thomson Reuters, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Konkursret, Jurist- og økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Ekesekutionsret, Jurist og økonomforbundets Forlag, seneste udgave