Finansieringsteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At sætte den studerende i stand til at foretage investerings- og finansieringsanalyser ved hjælp af videnskabeligt anerkendte metoder. 

Faget koncentrerer sig om grundliggende fordelagtighedskriterier, såvel i forbindelse med investeringskalkuler, som i forbindelse med vurdering af forskellige finansieringskilder.

Læringsmål

Viden

 • Rentesregningsværktøjer
 • De grundlæggende investeringskalkulemetoder: nutidsværdi-, annuitets- og intern rentefods metode
 • Bestemmelse af optimale levetider for anlægsgenstande
 • Teknikker og metoder til at foretage følsomhedsanalyser og kritisk-værdi analyser ved hjælp af IT
 • Kapitalfremskaffelsessiden, herunder den vertikale og horisontale balancestruktur og sammenhængen over til centrale virksomhedsøkonomiske nøgletal
 • Vurdering af forskellige kapitalkilder ud fra relevante kriterier

Færdigheder

 • Foretage relevante analyser og beregninger af f.eks. effektive renter, nutidsværdier m.v.
 • Tolke og vurdere de fundne resultater
 • Demonstrere et grundlæggende kendskab til de mest almindelige finansieringskilder i Danmark og kunne rådgive om valg af disse
 • Kunne identificere og diskutere relevante beslutningskriterier i forbindelse med valg af finansieringskilder – ud over de umiddelbart kvantificerbare

Kompetencer

 • Kunne kortlægge, formulere, analysere og vurdere virksomhedens finansieringsbehov
 • Foretage investeringsanalyser og kritisk-værdi analyser
 • Vælge relevante løsninger og begrunde disse
 • Rådgive om finansiering af aktiviteter under hensyntagen til både juridiske og/eller økonomiske forhold
 • Kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansieringsteori
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporte Finance
ModulkodeBA-EJ-13-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2019
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Peter Lynggaard: Investering og finansiering, DJØF Forlag, seneste udgave