Realisationsbeskatning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilsigter at give den studerende en solid forståelse for skatteretlige konsekvenser af realisation af forskellige former for værdipapirer, virksomheder og aktiver for fysiske personer og at den studerende kan formulere sig klart og velstruktureret om skatteretlige spørgsmål vedrørende realisation med anvendelse af korrekt terminologi.

Kapitalindtægter og –udgifter, kapitalgevinster og afhændelsestab.

Læringsmål

Viden

 • Skatterettens begreber, generelle principper og videnskabelige problemstillinger vedrørende beskatning ved realisation af værdipapirer, aktiver og virksomheder for fysiske personer
 • Realisationskriterier
 • Aktieindkomst
 • Ejendomsavance
 • Beskatning af finansielle produkter
 • Kursgevinstbeskatning
 • Beskatning ved afståelse af driftsmidler og andet løsøre
 • Beskatning af finansielle kontrakter
 • Overdragelse af erhvervsvirksomhed
 • Skatteretlig succession

Færdigheder

 • Identificere det retlige indhold af en skatteretlig problemstilling og beskrive denne i korrekt skatteretlig terminologi
 • Identificere relevante skatteretlige spørgsmål om realisationsbeskatning, herunder spørgsmål om opgørelse af gevinst og tab ved realisation, skattepligt ved afståelse og fastlæggelse af tidspunkt for indtræden af de skattemæssige virkninger af en given disposition
 • Anvende skattelovgivningens bestemmelser korrekt
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af skattelovgivningens bestemmelser og andre relevante retskilder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på skatteretlige spørgsmål vedrørende realisation af forskellige former for værdipapirer, virksomheder og aktiver for fysiske personer
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til skattelovgivningens regler og principper om realisation af forskellige former for værdipapirer, virksomheder og aktiver for fysiske personer
 • Formulere sig klart og velstruktureret om skatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRealisationsbeskatning
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler•Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
•Internetadgang: Ingen
•Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTaxation on capital gains
ModulkodeBA-EJ-13-14
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2019
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Aage Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, DJØF’s forlag, seneste udgave