Statistik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At sætte den studerende i stand til at identificere og løse økonomisk-statistiske problemstillinger.

Faget indeholder en række grundlæggende kvantitative metoder og værktøjer til præsentation, analyse, fortolkning og formidling af økonomisk-statistiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Statistiske begreber og generelle principper for statistiske beregninger og videnskabelige problemer vedrørende brug af statistik
 • Den beskrivende statistik til såvel grafisk illustration som beregning af kvantitative mål for fordelingers form, tyngdepunkt og spredning
 • Sandsynlighedsregning samt indledende kvalificerede vurderinger af populationens form, sammensætning og parametre
 • Stokastiske variable og teoretiske statistiske fordelinger, både diskrete og kontinuerte
 • Dataindsamlingsmetoder og måleproblematikker, herunder de forskellige problemstillinger omkring validitet og reliabilitet
 • Estimation af populationsparametre, herunder statistiske fordelinger og stikprøve-fordelinger. I estimation lægges vægt på forståelsen af centrale begreber som sikkerhed, præcision, reliabilitet, stikprøvefejl og sammenhængen til stikprøvens størrelse
 • Hypotesetest, der introduceres med udgangspunkt i praktiske problemstillinger, f.eks. retssager, valg mellem økonomiske alternativer, kvalitetskontrol, ændring af hidtidige budgetforudsætninger/praksis etc. Der lægges vægt på forståelsen af fejltyperne og en vurdering af deres størrelse i forhold til deres konsekvenser. Der gennemgås hypotesetest på populationsparametrenes middelværdi og populationsandel i en og to populationer
 • Tabelanalyse, herunder tabeldata, typisk spørgeskema-data med udgangspunkt i multinomiske modeller. Der lægges her vægt på test for repræsentativitet og test for uafhængighed i krydstabeller
 • Simpel lineær regressionsanalyse. Der lægges her vægt på forståelsen for anvendelse af regressionsmodeller, disses forudsætninger, at modellerne kan være ikke-lineære, og at der ofte skal inddrages flere forklarende variable

Færdigheder

 • Demonstrere en grundlæggende statistisk forståelse
 • Anvende statistiske værktøjer til behandling, præsentation, fortolkning og vurdering
 • Forholde sig kritisk til statistiske undersøgelser, fortolke og formidle resultater herfra og vurdere deres anvendelighed for almindelige ledelsesmæssige beslutninger

Kompetencer

 • Anvende statistisk teori og metode i forbindelse med konkrete problemstillinger
 • Formidle almene statistiske spørgsmål og argumentation i et klart sprog og i velstruktureret form
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om statistisk analyse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktioner
 • Gruppearbejde
 • Vejledning til projektarbejdet

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistik
Prøveform
Skriftlig
Eksamen består af et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i en gruppe på max. 4 studerende. Samt en individuel 30 minutters skriftlig multiple choice eksamen med udgangspunkt i det udarbejdede projekt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics
ModulkodeBA-EJ-13-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes sidste gang foråret 2019
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Bent Willum Hansen: Grundlæggende teoretisk statistik og praktiske anvendelser m/ BEWI-Stat.Kan downloades fra bewistat.dk
 • Steen Andersen, Peder Østergaard og Steen Lund-Thomsen: Seneste udgave af "Opgavesamling i Statistik”, Statistica