Eksternt regnskab

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende en grundlæggende viden om de centrale begreber, principper og metoder, som den eksterne årsrapport er opbygget af, således at de studerende opnår forståelse for regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter.

Regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter.

Læringsmål

Viden

 • De centrale begreber, principper og metoder, som kendetegner den eksterne årsrapport
 • Regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter

Færdigheder

 • Kunne forstå, forklare, arbejde med og bruge eksterne regnskabsdata
 • Beskrive opbygning og indhold af den regnskabsmæssige begrebsramme
 • Forklare indholdet af årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger og deres betydning for regnskabets indhold
 • Beskrive hvilke komponenter og elementer en dansk årsrapport består af og forklare hvad de indeholder
 • Forklare hvilke virksomheder, der skal eller kan følge hhv. dansk og international regnskabsregulering
 • Indplacere virksomheder korrekt i årsregnskabslovens ”byggeklods-system”
 • Forklare indholdet af de regnskabsmæssige definitioner på aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger og argumentere for/imod om konkrete transaktioner og begivenheder opfylder disse
 • Beskrive gældende regler samt almindeligt forekommende konventioner og metoder for indregning og måling af indtægter og omkostninger i forbindelse med salg af varer, serviceydelser og entreprisekontrakter, forklare deres virkemåde samt anvende disse på konkrete eksempler
 • Beskrive gældende regler samt almindeligt forekommende konventioner og metoder for indregning og måling af anlægsaktiver, omsætningsaktiver, forpligtelser og hensatte forpligtelser, forklare deres virkemåde samt anvende reglerne, konventionerne og metoderne på konkrete eksempler
 • Forklare forskelle og ligheder mellem henholdsvis funktionsopdelt og artsopdelt resultatopgørelse
 • Forklare hvad en pengestrømsopgørelse er, og hvad den kan bruges til
 • Udarbejde en ændringsbalance og på baggrund heraf, opstille en pengestrømsopgørelse
 • Omregne transaktioner i fremmed valuta efter gældende regler

Kompetencer

 • Gennemskue de sammenhænge der er i et eksternt regnskab og arbejde med disse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksternt regnskab
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Tilladt
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Accounting
ModulkodeBA-EJ-13-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes sidste gang foråret 2019
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Årsregnskabsloven, diverse love og vejledninger
 • John Christensen og Mogens Nielsen & Christensen: Virksomhedens årsregnskab, Syddansk Universitetsforlag, seneste udgave
 • Michael Andersen & Carsten Rohde: Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab, seneste udgave