Makroøkonomisk projekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det makroøkonomiske projekt er at give de studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i den makroøkonomiske teoriforståelse, som den studerende erhverver sig i modulet Makroøkonomi IV.

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling er relateret til dansk økonomi og forankret i makroøkonomisk teori og relevant empiri.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan man kan identificere, formulere og afgrænse en samfundsøkonomisk problemstilling i en makroøkonomisk kontekst.
  • hvordan man kan definere og reflektere over den anvendte metode i projektet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne gennemføre en analyse af projektets problemstilling med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale.
  • at finde, opstille/behandle og præsentere relevante dataserier for væsentligste makrovariable.
  • at evaluere resultaterne af projektarbejdet og diskutere mulige implikationer heraf.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at udarbejde en skriftlig fremstilling af projektets problemformulering, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt klart og korrekt sprog.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomisk projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppe (max 4 studerende) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomic Project
ModulkodeBAØKO202316
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet