Mikroøkonomi II

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Mikroøkonomi II er at bygge videre på den grundlæggende mikroøkonomi introduceret i modulet Mikroøkonomi 1. Den studerende sættes i stand til at opstille henholdsvis husholdningernes og virksomhedernes maksimeringsbetingelser (nyttemaksimering og profitmaksimering/omkostningsminimering) og anvende den underliggende matematik og grafiske fremstilling til en analyse af allokeringen af ressourcer under forskellige markedsformer, herunder behovet for og virkningen af forskellige økonomiske indgreb i markedsmekanismen. Den studerende får en introduktion til økonomisk modellering og en indsigt i, hvordan matematikken har og kan stimulere den mikroøkonomiske teoribygning. I modulet introduceres også dataindsamling, - rensning og -analyse i relevant software.

Modulet kan overordnet opdeles i fire dele:

 • Den første del fokuserer på husholdningernes optimale valg af goder ved forskellige præferencer (efterspørgselsanalysen).
 • Den anden del fokuserer på virksomhedernes optimale valg af produktionsfaktorer på kort og lang sigt ved forskellige teknologier (udbudsanalysen). Komparativ statik anvendes på baggrund af de opstillede modeller.
 • Den tredje del analyserer allokeringen af ressourcer under forskellige markedsformer samt behovet for og virkningen af indgreb i markedsmekanismen.
 • Den fjerde del introducerer grundlæggende spilteori (herunder simultane, sekventielle og evolutionære spil) til analyse af mikroøkonomiske problemstillinger.

Modulet understøttes af den sideløbende undervisning i matematik, mens de senere moduler i mikroøkonomi (arbejdsmarkedsøkonomi, adfærdsøkonomi og innovationsøkonomi) bygger videre på dele af teoribygningen og analyseredskaberne fra dette modul.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • forskellige modeller for producenters adfærd, strategisk interaktion og markedsfejl.
 • de forskellige empiriske kontekster, der tillader anvendelse af de forskellige modeller for producentadfærd, strategisk interaktion og markedsfejl.
 • hvordan abstraktion af teori – herunder ved anvendelse af matematik – øger teoriens indsigt samt mulighederne for empirisk anvendelse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at analysere mikroøkonomiske agenters adfærd teoretisk ved hjælp af såvel algebra som geometri.
 • at vælge og anvende mikroøkonomiske teorier til analyse af en konkret empirisk problemstilling.
 • at vurdere og diskutere muligheder og begrænsninger i den mikroøkonomiske analyse af en konkret problemstilling på et akademisk grundlag.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne tilrettelægge og udføre analyser af mikroøkonomiske problemstillinger.
 • at kombinere viden og færdigheder indenfor mikroøkonomi med viden og færdigheder i økonomiske metoder til at udvikle økonomiske analyser på mikroniveau.
 • at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling indenfor mikroøkonomi.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics II
ModulkodeBAØKO202311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet