Økonomisk metodologi

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der forudsætter viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne i makro- og mikroøkonomi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætningerne med kurset er at:

 • få en forståelse af aktuelle overvejelser om viden og metoder i økonomi
 • forstå, hvordan de forskellige mål for økonomi som en videnskab kræver forskellige former for metodisk vurdering
 • være i stand til at evaluere resultaterne af den økonomiske forskning i form af standard metodologiske kriterier
 • udvikle holdninger om status for økonomi som en videnskab på grundlag af aktuelle debatter rapporteret i litteraturen.

Hvad er økonomisk videnskab? Svaret på dette spørgsmål ligger oftest implicit i de forskellige forudsætninger, teknikker, metoder og argumenter, der bruges af økonomer. Dette kursus gennemgår og analyserer disse forskellige antagelser, teknikker og metoder for argumentation. Den behandler følgende emner:

 • mangfoldighed af synspunkter om karakteren af økonomi som en videnskab og deres konsekvenser; sociologiske aspekter af økonomi og den akademiske verden
 • metoder til økonomisk forskning og deres problemer
 • typer af antagelser og deres konsekvenser
 • typer af økonomiske modeller og deres relation til den økonomiske virkelighed
 • typer af forklaring og deres metodologiske ramme - kriterier for vurdering af den økonomiske forsknings resultater - videnskabsetik

Læringsmål

Viden

 • definere og forstå forskellige videnskabsidealer og deres tilgange til økonomi
 • sammenligne forskellige typer af økonomisk metodologi
 • reflektere over den økonomiske videnskabs grundlag
 • identificere metodologiske forskelle mellem natur- og samfundsvidenskab
 • genkende henholdsvis ortodokse og heterodokse retninger i økonomi
 • klassificere forskellige forklaringstyper i økonomi

Færdigheder

 • anvende fagområdets videnskabelige metoder
 • begrunde valg af relevante analysemodeller
 • formidle komplekse faglige problemstillinger med et videnskabsteoretisk udgangspunkt
 • kategorisere forskellige økonomiske teoriers metodologier
 • formidle forskningsbaseret viden med et videnskabsteoretisk perspektiv
 • foretage valg og vurdering af eget forskningsdesign

Kompetencer

 • håndtere og gengive tilegnet viden om økonomiens videnskabsteori
 • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder
 • igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde på et videnskabsteoretisk grundlag.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomisk metodologi
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer).
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology of Economics
ModulkodeBAØKO202220
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet