Makroøkonomisk projekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i den makroøkonomiske teoriforståelse, som den studerende erhverver sig i faget makroøkonomi.

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling relateret til dansk økonomi og forankret i makroøkonomisk teori.

Læringsmål

Viden

  • identificere, formulere og afgrænse en samfundsøkonomisk problemstilling i en makroøkonomisk kontekst
  • definere og reflektere over den anvendte metode i projektet

Færdigheder

  • gennemføre en analyse af projektets problemstilling med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale
  • finde, opstille/behandle og præsentere relevante dataserier for de væsentligste makrovariable i dansk økonomi
  • evaluere resultaterne af projektarbejdet og diskutere mulige implikationer heraf

Kompetencer

  • udarbejde en skriftlig fremstilling af projektets problemformulering, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt klart og korrekt sprog

Undervisningsform

Problembaseret projektarbejde med vejledning. Projektet udarbejdes som hovedregel i grupper (med en gruppestørrelse på 2-4 personer), men kan også udarbejdes individuelt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomisk projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppens størrelse).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomic Project
ModulkodeBAØKO202216
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet