Makroøkonomi IV

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne Makroøkonomi I, II & III, Mikroøkonomi I, II & III, Statistik og Matematik I & II

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi IV er at give de studerende en introducerende indføring i videregående mainstream makroteori. Fokuseringen er især på konjunkturbevægelser og penge- og finanspolitikkens rolle i makroanalyser af, hvorledes en langsigtet ligevægt etableres.

Modulet består af forelæsninger i mainstream makroøkonomisk teori, metode, og økonomisk politik.

Læringsmål

Viden

 • redegøre for, hvad den moderne mainstream makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med
 • redegøre for en formel makromodel
 • redegøre for eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt
 • redegøre for, hvorledes den langsigtede makroøkonomiske ligevægt kan etableres
 • redegøre for såvel penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst

Færdigheder

 • opstille og anvende en formel makromodel
 • analysere eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt
 • analysere og kritisk diskutere, hvorledes den langsigtede makroøkonomiske ligevægt kan etableres
 • analysere og kritisk diskutere penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst

Kompetencer

 • udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder i den moderne mainstream makroteori
 • udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i den moderne mainstream makroteori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi IV
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer) med intern censur
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics IV
ModulkodeBAØKO201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet