Masterprojekt

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået til og med 3.semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål og indhold

På fjerde semester skrives en selvstændig masteropgave. Den studerende vælger selv tema for opgaven og definerer selv opgavens problemstilling. Det er derfor muligt at komme i dybden med en faglig problemstilling, som er helt tæt relateret til den studerendes egen praksis og faglighed. Der er løbende og tæt vejledning i processen. Det er muligt at arbejde i gruppe med andre studerende.

Den skriftlige masteropgave forsvares afslutningsvis ved en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Opgavetema

Du vælger selv tema og problemstilling i din opgave.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Har viden og indsigt i kerneproblemstillinger relateret til universelt design og tilgængelighed i teori og praksis.
 • Har viden om konkrete problemstillinger, udfordringer og løsninger fra praksis.
 • Har opnået viden om sammenhængen mellem forskellige faglige tilgange og deres betydning for fagområdet i praksis.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan formidle faglige problemstillinger og løsninger til både fagfæller og ikke‐specialister.
 • Kan kritisk analysere konkrete praksiseksempler i forhold til teori.
 • Kan vælge og anvende metoder til problemanalyse og problemløsning (problemorienteret kompetence)
 • Kan anvende konflikthåndtering, teamkultur og roller ifm. Speciale (interpersonel kompetence)
 • Kan anvende projektmanagement, uddelegering og tidsstyring ifm. Speciale (strukturel kompetence)
 • Kan anvende strategier for vidensindsamling ift. egen faglighed og tværfaglig samarbejde (metakognitiv kompetence)

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i offentlige og private virksomheder og påtage sig professionelt ansvar for universelt design.
 • Kan identificere centrale problemstillinger og faglige udviklingsområder i forhold til fagfeltet universelt design og tilgængelighed.
 • Kan indgå i udvikling af virksomheders kompetencer, specialisering og værdiskabelse i relation til universelt design og tilgængelighed .
 • Kan anvende egen faglighed ift problemformulering og problemdiskussion (problemorienteret kompetence)
 • Mundtlig formulering til speciale-forsvar (problemorienteret kompetence)
 • Kan organisere og samarbejde med eksterne parter i forbindelse med projektarbejde (interpersonel kompetence)
 • Kan anvende videnskabelige formidlingsmetoder (strukturel kompetence)
 • Kan anvende analyse af karrieremuligheder med afsæt i opgraderede kompetencer (metakognitiv kompetence)
 • Kan anvende egen faglighed i relation til andre fagligheder ift. UD i byggeriet (metakognitiv kompetencer)

Undervisningsform

Projektskrivning og selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Semesteret skal teste den studerendes tilegnede viden i løbet af hele uddannelsen. Den studerende skal skrive speciale, som bedømmes ved en mundtlig eksamination.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeB-UDT-M4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet