Begreber i teori og praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål

I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske og lovgivningsmæssige baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne og hvordan fortolkes de? Hvilke brugere inkluderes i de individuelle begreber, og hvordan hænger det sammen med handicapbegrebets udvikling? Hvilke juridiske rammer er begreberne omfattet af? Og hvad betyder det enkelte begreb for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer?

Modulet undersøger, hvordan begrebsdefinitioner og regelværk konkret har betydning i den studerendes egen praksis, og giver kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer. 

Modulet introducerer desuden basisviden om relevante beslægtede fagområder og kernebegreber, som fx handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet Den studerende klædes på til at kunne definere hvornår der arbejdes med hhv universelt design eller tilgængelighed i egen praksis, samt hvilken betydning det har for brugerforståelsen.

Indhold

Modulet giver overblik over:

 • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
 • En begrebshistorisk gennemgang
 • Definitioner og fortolkninger af universelt design og tilgængelighed
 • International lovgivning og konventioner
 • International forskning, udvikling og erfaringer
 • Handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet i relation til universelt design og tilgængelighed
 • Byggefaglige udfordringer og muligheder ved de individuelle begreber

Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der gives forelæsninger af interne samt eksterne eksperter på området.

Opgavetema

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriets konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases og den studerendes egen praksis.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Har viden om definitioner og fortolkninger af de to kernebegreber universelt design og tilgængelighed, både i teori og i praksis.
 • Har viden om den historiske bagrund og udvikling af fagfeltet universelt design og tilgængelighed
 • Har viden om udviklingen af handicapbegrebet i relation til universelt design og tilgængelighed
 • Har viden om forskellige internationale fagområder og forskningsmiljøer relateret til Universel design og tilgængelighedsfeltet
 • Har viden om international lovgivning og konventioner relateret til universelt design, tilgængelighed og handicap (inkl. FN-konventioner, EU-direktiver mv.).  
 • Introduceres til tværfaglig dialog og samarbejde gennem gruppearbejde (interpersonel kompetence)
 • Introduceres til samarbejds- og tidsplanlægning (strukturel kompetence)             

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan identificere og formidle grundlæggende forskelle på universelt design og tilgængelighed, både i forhold til teori og praksis
 • Kan analysere og vurdere problemstillinger inden for universelt design og tilgængelighed i sammenhæng med internationale lovgivninger, konventioner og intentioner.
 • Kan trække på viden om internationale erfaringer og problemstillinger inden for Universelt design og tilgængelighed og relatere det til dansk kontekst og egen praksis.
 • Kan identificere problemformuleringer og problemdiskussion ift. egen faglighed (problemorienteret kompetence)

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan omsætte begreberne universelt design og tilgængelighed til byggefaglige problemstillinger og egen praksis på baggrund af international viden, forskning og erfaringer.
 • Kan identificere og diskutere universelt design og tilgængelighed­‐ i byggeriet samt definere brugergrupper og løsningsrum for hvert af de to begreber. 

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, plenumdiskussioner, workshops og skriftlig opgaveløsning samt selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBegreber i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med afleveringen af en skriftlig opgave (individuelt eller i gruppe).
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConcept Definitions in Theory and in Practice
ModulkodeB-UDT-M1-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i inkluderende arkitektur
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet