Signaler og systemer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • skal have viden om modeller for diskret-tids systemer med anvendelser inden for teknisk videnskab

  • skal have kendskab til harmonisk analyse og dets anvendelser inden for diskret-tids systemer som de forekommer inden for teknisk videnskab

Færdigheder

  • skal kunne udføre en systemanalyse og opdele systemet i funktionsblokke
  • skal kunne benytte filterteori til at udføre filtrering af konkrete signaler
  • skal kunne udføre Fourier-analyse for specifikke deterministiske signaler
  • skal kunne fortolke spektrogrammer for virkelige signaler
  • skal kunne opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

  • skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber indenfor anvendt harmonisk analyse og diskret-tids systemer

  • skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en fyldestgørende og reproducerbar dokumentation af en systemanalyse

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSignaler og systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSignals and Systems
ModulkodeB-MTK4-PROJ
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet