Integrationsteori og Hilbertrum

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om abstrakte mål, herunder tællemål og sandsynlighedsmål. Målelige afbildninger
 • har viden om Lebesgueintegralet. Monoton og majoriseret konvergens
 • har viden om Tonellis og Fubinis sætninger
 • har kendskab til Riesz-Markovs sætning
 • har kendskab til indledende teori om Hilbertrum
 • har viden om Lebesguerummet L2, herunder fuldstændighed.
 • kan forstå ortonormale baser
 • har kendskab til og forståelse af begrænsede lineære operatorer og deres adjungerede på Hilbertrum, herunder kompakte operatorer.

Færdigheder

 • kan bevise centrale resultater fra teorien om Lebesgueintegralet og teorien om Hilbertrum
 • kan anvende teoretiske resultater fra modulet til analyse af eksempler

Kompetencer

 • kan argumentere korrekt for målelighed og integrabilitet i både almene og konkrete eksempler
 • kan inddrage relevante målrum og resultater herfor i spørgsmål vedrørende integraler
 • er i stand til at anvende hovedresultater fra analyse og lineær algebra til undersøgelse af lineære operatorer på Hilbertrum og deres egenskaber
 • kan perspektivere integrationsteori og Hilbertrum i forhold til egen faglig-hed

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
 
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegrationsteori og Hilbertrum
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegration Theory and Hilbert Spaces
ModulkodeB-MAT6-INTT
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormF

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet