Lineær algebra med anvendelser

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om abstrakte vektorrum
 • skal have viden om basis og dimension af endeligdimensionale vektorrum
 • skal have viden om lineære afbildninger mellem vektorrum og deres matricer
 • skal have viden om determinanter og deres anvendelser
 • skal have viden om indre produkt og ortogonalitet, og deres anvendelser
 • skal have viden om spektralsætningen for normale lineære afbildninger
 • skal have viden om faktoriseringsresultater for matricer og deres anvendelser

Færdigheder

 • kan udlede og i skrift og tale give stringente beviser for centrale resultater fra lineær algebra
 • kan anvende faktoriseringssætninger for matricer

Kompetencer

 • kan gøre rede for sammenhængen mellem abstrakte vektorrum og konkrete vektorrum
 • kan gøre rede for anvendelse af abstrakt lineær algebra til løsning af konkrete problemer

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær algebra med anvendelser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Algebra with Applications
ModulkodeB-MAT3-LAMA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet