Analyse 1

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra og Calculus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om egenskaber ved de reelle tal
 • har viden om reelle talfølger og deres konvergens
 • har viden om konvergenskriterier for uendelige rækker med reelle led
 • har viden om konvergenskriterier for potensrækker med reelle led
 • har viden om kontinuerte funktioner af en og flere variable, og deres egenskaber
 • har viden om differentiable funktioner af en variabel
 • har viden om Riemann integralet af kontinuerte funktioner

Færdigheder

 • kan udlede og i skrift og tale give stringente beviser for centrale resultater fra reel analyse
 • kan anvende resultaterne fra modulet på konkrete følger, rækker, og funktioner

Kompetencer

 • kan argumentere for anvendelighed af metoder fra kurset til løsning af både abstrakte og konkrete problemer indenfor reel analyse

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse 1
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis 1
ModulkodeB-MAT3-ANL1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormF

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet