Computerstøttede beregninger

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden fra 1. semesters kursusmoduler.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• skal have viden om repræsentation af tal, afrunding og fejl

• skal have viden om iterativ løsning af ikke-lineær ligning i én variabel

• skal have viden om approksimation af funktioner, herunder Taylors formel

• skal have viden om interpolation

• skal have viden om numerisk differentialregning, herunder numerisk løsning af differentialligninger

• skal viden om metoder til store beregninger

• skal have kendskab til konkrete numeriske beregningssoftware

Færdigheder

• skal kunne redegøre for teorien bag de væsentlige algoritmer til computerstøttet beregning, som er studeret i kurset

• skal kunne forklare den numeriske implementation af de behandlede algoritmer

• skal kunne løse konkrete problemer ved brug af computerstøttet beregning og være i stand til at vurdere resultaterne

Kompetencer

• skal kunne anvende numeriske metoder på relevante problemstillinger

• skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber inden for numeriske metoder

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnComputerstøttede beregninger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNumerical Methods
ModulkodeB-MAT2-CSB
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet