Diskret matematik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• viden om grundlæggende begreber inden for diskret matematik

• viden om udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer inden for fagområdet

• viden om modeller for konkrete diskrete problemstillinger vha. eksempelvis grafer

Færdigheder

• kan kommunikere skriftligt og mundtligt om abstrakte definitioner samt resultater og/eller algoritmer vha. de relevante matematiske begreber og den relevante matematiske notation

• kan kommunikere stringente ræsonnementer for resultater og/eller algoritmer

Kompetencer

• kan ræsonnere og argumentere med matematiske begreber

• skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at give en korrekt og præcis matematisk fremstilling

• kan formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport

• skal kunne anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektledelse og reflektere den problembaserede læring for gruppen i en skriftlig procesanalyse for hhv. P0- og P1-forløbet

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning. Projektarbejdet dokumenteres i en P1-projektrapport. Den studerende skal deltage i P1- erfaringsopsamling, udarbejde en P1-procesanalyse inkluderende forhold omkring samarbejde, teamånd, motivation og konflikthåndtering og deltage i fremlæggelsesseminar forud for eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskret matematik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscrete Mathematics
ModulkodeB-MAT1-P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet