Matematisk modellering i finansiering

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • kendskab til investeringsteori, aktiemarkedet og porteføljeteori
  • kendskab til rentestrukturteori
  • kendskab til finansielle derivater: Optioner, terminskontrakter og futures

Færdigheder

  • skal kunne bestemme og anvende efficiente grænseporteføljer, hvis der arbejdes med aktiemarkedet og porteføljeteori
  • skal kunne bestemme et finansieringsprojekts nutidsværdi og/eller skal kunne prisfastsætte derivater, hvis der arbejdes med rentestrukturteori eller finansielle derivater
  • skal kunne opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

  • skal kunne anvende begreberne fra modellerne på konkrete data

  • skal kunne håndtere forskellige rentebegreber teoretisk og praktisk

  • er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder i form af velvalgte eksempler

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematisk modellering i finansiering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen på baggrund af projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematical Modelling in Finance
ModulkodeB-MØK4-PROJ
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik-økonomi
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet