Ledelse og facilitering af det digitaliserede byggeri

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. og 2. semester på kandidatuddannelsen ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Kurset har fokus på realiseringen af mulighederne i digitaliseringen af projekter og processer i byggeriet. En leder skal have fokus på mangfoldige forhold: produktivitet, værdi, etik, nye forretningsområder, love og reguleringer, og medarbejdere og kompetencebehov, m.m. Implementering og anvendelse af (mange forskellige) IKT, i alle faser og niveauer i byggeriet, både projektering udførelse og drift, kræver udvidede koordinerings- og proceskompetencer. De studerende skal arbejde med metoder til analyse af omstilling og teknologisk fornyelse, herunder ledelse af implementering af nye digitale teknologier, procesledelse, betydningen af eksterne relationer, m.m..  Kurset tager udgangspunkt i at det digitaliserede byggeri kræver ledere der kan anvende, analysere og reflektere virksomhedens digitale processer. Kurset indeholder bl.a.:

 • Sociale og tekniske udfordringer ved nye digitale samarbejdsformer (IKT-aftaler)
 • Teorier om ledelse, beslutninger og infrastrukturer
 • Facilitering af digitale processer – procesledelse
 • Implementering af IKT/BIM – organisationskrav
 • Modelbaseret samarbejde 
 • Måling af effekter – værdianalyser og potentialeanalyser
 • Digitale infrastrukturer og komplekse beslutninger 

Formål:

At give den studerende en forståelse for de ledelses- og koordineringsudfordringer der er i det moderne byggeri, hvor digitale teknologier udgør en væsentlig ressource for ledere og koordinatorer på alle niveauer, og hvor tidslighed, kompleksitet og selektion er centrale agendaer for performancevurdering.

Begrundelse:

Der er en entydig bevægelse væk fra analoge, tegnings/dokumentbaserede arbejdsprocesser, hen i mod arbejdsprocesser understøttet af digitale modeller og teknologier, i både design, planlægning, kalkulation, produktion og drift. Ledere i og af byggeriet skal kunne anvende IKT og digitale metoder og modeller, og kunne håndtere de mange komplekse fordringer i byggeriet kræver i stigende grad at ledere på alle niveauer kan håndtere både forskellige datatyper, informations-modeller og –ressourcer, og sætte disse i relation til byggeriets praktiske organisering.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om digitale teknologier, digitaliseringens betydning for byggevirksomheders organisation, ledelsesforhold og beslutningstagning, og for byggeriets struktur, samarbejdsrelationer, og ydelser 
 • Skal have viden hvordan IKT, IKT bekendtgørelse, IKT specifikationer m.m. kan introduceres og integreres i byggeriet, og hvordan teknologi og regulering påvirker byggeriets beslutningsprocesser og kompetencefordringer
 • Skal have viden om forandringsledelse og procesledelse, læringsstrategier og kompetenceudvikling ift den stigende digitalisering af byggeriet

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for muligheder og begrænsninger ved brugen af digitale metoder og værktøjer i forskellige dele af byggeriet, og især digitaliseringens effekter på ledelses- og koordineringsopgaver 
 • Skal kunne anvende de digitale metoders og værktøjer til understøttelse af byggeriets innovationsprocesser, med særlig fokus den forøgede kompleksitet i opgaver, ansvar og ansvarsfordeling som følge af anvendelse af multiple og diverse digitale teknologier
 • Skal kunne udarbejde en implementeringsplan (Business Case) for modelbaserede metoder og værktøjer i en virksomhed/organisation eller projekt

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere i relevans og effekter af IKT og stille krav til anvendelse og funktionalitet af et IKT værktøj
 • Skal kunne redegøre for ledelsesteorier, metoder og modeller med relevans for det digitaliserede byggeri

Undervisningsform

Forelæsninger, klasseundervisning, virksomhedsbesøg og gruppearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelse og facilitering af det digitaliserede byggeri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement and Facilitation of Digitized Construction
ModulkodeB-LIB-K3-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i ledelse og informatik i byggeriet
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet