Byggeteknologi og byggepraksis

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået inden for et grundlæggende praktisk og teoretisk kendskab til byggeri og byggeproces.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Undervisningen sætter fokus på samspillet mellem byggeriets projektorganisering og byggeprocessens teknologier. Dette gøresved at kigge på de forskellige niveauer af byggeriet - byggeprojektet, virksomheden, industrien og hvilken mangfoldighed af implikationer forskellige teknologier har for byggeriets specialisering, organisering og praksisser. Dette gøres i gennem både en historisk og en kategorial optik. Kurset er baseret på en bred betragtning af teknologi, der omfatter såvel lovgivning, tegninger, IKT, murværk, etc. Kurset introducerer til forskellige teoretiske anskuelser af teknologibegrebet: teknologi som viden, organisation, produkt, teknik og erkendelsesform. Her diskuteres også forholdet mellem teknologianvendelse, herunder i særdeleshed i relation til IKT, og det intenderede resultat, hvad enten dette er i form af øget kvalitet eller større grad af effektivitet i processen. 

Formål:

Kurset har til formål at bibringe de studerende et systemisk perspektiv på byggesektoren som både praktisk handlerum og som analytisk gentandsfelt. Målsætningen er at sætte de studerende i stand til at udrede og analysere sammenhænge mellem teknologier i byggesektoren og byggeriets organisation og praksis.

Begrundelse:

Byggeriets praksis og de i byggeriet anvendte teknologier betragtes ofte ud fra en praktisk synsvinkel i forhold til at udføre kerneopgaven i byggeriet – at bygge vores fysiske miljø. Men de implikationer teknologier kan have for byggeriets organisation og dets praksisser har betydning for hvordan byggeriets opgaver og ansvarsområder gestaltes, og er derfor centrale i ledelsesøjemed.

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om den historiske udvikling af byggeriets organisation
  • Skal have viden om anvendelsen af byggeriets teknologier
  • Skal have viden om teknologibegrebet og dets elementer

Færdigheder

  • Skal kunne beskrive den historiske udvikling af byggeriets organisation 
  • Skal kunne beskrive centrale byggeteknologier i byggeriet
  • Skal kunne anvende teknologibegrebet til at analysere en byggeteknologi

Kompetencer

  • Skal kunne påpege sammenhænge mellem teknologiske forandringer og byggeprocessens organisering og aktørernes roller
  • Skal kunne analysere hvilken forståelse af byggeriet eller dets aktører en given byggeteknologi fremhæver 

Undervisningsform

Forelæsninger, klasseundervisning og opgaver. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByggeteknologi og byggepraksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastlægges ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction Technologies and Construction Practices
ModulkodeB-LIB-K1-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i ledelse og informatik i byggeriet
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet