Bachelorprojekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

Læringsmål

Viden

 • Indsigt i og forståelse for den geografiske relevans af den valgte problemstilling samt kendskab til, hvordan problemstillingen behandles indenfor geografien.
 • Afgrænsning og overlap i forhold til andre tilgrænsende geografiske fagområder.
 • Forståelse af de for problemstillingen centrale geografiske trorier og begreber.
 • Metoder, der har relevans for det behandlede problemfelt.
 • Kendskab til geografisk videnskabsteori.

Færdigheder

 • Kunne identificere en relevant geografisk problemstilling.
 • Selvstændigt kunne vælge og anvende relevante geografiske teorier, metoder og analysetilgange.
 • Kunne anvende grundlæggende videnskabsteori for den valgte problemstilling.
 • Indsamle og analysere relevante data.
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

 • Anvende og kritisk reflektere over relevante geografiske teorier og metoder gennem selvstændigt projektarbejde.
 • Udføre rumlige analyser og modellering i et GIS miljø samt vurdere og evaluere forskellige GIS baserede analysemetoders anvendelighed.
 • Videnskabelig kommunikation og dokumentation af geografisk projektarbejde, både skriftligt, mundtligt og visuelt.
 • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindtast.
 • Videnskabsteori indenfor "projekt-tema" og didaktik er en integreret del af projektarbejdet inkl. den mundtlige fremlæggelse ved evalueringen af projektet.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering 

Undervisningsform

Projektvejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeB-GEO-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet