Landskabsudvikling

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden inden for:

  • Jordklodens opbygning, pladetektonik og de væsentligste bjergartsdannende processer og bjergarter.
  • Danmarks geologi og danske landskabstyper.
  • Jordbunden sammensætning og fysiske forhold samt grundlæggende jordbundskemiske og –biologiske processer.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

  • Identificere de vigtigste bjergarter og sedimenttyper og beskrive deres dannelse.
  • Forklare pladetektonikkens betydning for jordklodens udvikling.
  • Genkende og forklare de processer, der har formet et landskab.
  • Genkende og forklare de processer, som former en jordbund.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

  • Kunne danne sig et overblik over de geologiske processers indflydelse på kontinenternes dannelse og landskabets opbygning.
  • Have kendskab til geologiske materialer, deres egenskaber og forekomst samt deres betydning for jordbundsudvikling og landskabsdannelse.

Undervisningsform

Forelæsninger, workshops, seminarer, opgaveløsning og præsentation, underviserfeedback samt feltstudier e.l.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandskabsudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLandscape Development
ModulkodeB-GEO-B4-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet