Naturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden om:

 • Samspil imellem menneske, natur, miljø og ressourcespørgsmål på lokal skala.
 • Udvalgte naturgeografiske teorier om steder og relevante metoder.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Foretage systematiske valg af teorier og metoder til videns tilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning på lokal skala.
 • Foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdering af de valgte modeller, teorier, begreber og/eller metoders egnethed.
 • Kunne identificere, analysere og vurdere dem i forhold til arealanvendelse. 
 • Kunne anvende geografiske informationssystemer (GIS) til at kortlægge og vurdere den valgte problemstilling.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Målrettet kunne tilegne sig geografisk viden og anvende denne tværfagligt i forskellige sammenhænge.
 • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindsats.
 • Kunne formidle projektets resultater på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, både skriftligt, grafisk (GIS) og mundtligt.
 • Videnskabsteori indenfor "projekt-tema" og didaktik er en integreret del af projektarbejdet inkl. den mundtlige fremlæggelse ved evalueringen af projektet.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal have viden om problemløsning
 • Skal kunne anvende målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal kunne anvende kontekstinddragelse (brugerinddragelse)
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemformulering er
 • Skal have viden om problemanalyse
 • Skal have viden om problemløsning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad projektledelse er.

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLocal Scale Physical Geography Problems
ModulkodeB-GEO-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet