Matematik og naturvidenskab

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer.
 • Skal have viden om lineære transformationer, deres beskrivelse ved matricer og geometriske fortolkninger.
 • Skal have viden om termodynamikkens 1-3 lov samt om grundlæggende begreber som entalpi og entropi.
 • Skal have viden om grundlæggende kemi, bindinger, pH, miljøkemi, ioner, redoxforhold.
 • Skal have viden om grundlæggende hydrodynamiske begreber for ikke sammenpresselige væsker, herunder Stokes lov samt Bernoullis ligning.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer.
 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion.
 • Skal kunne foretage lineær optimering på simple systemer (gælder for by-, energi- og miljøplanlægning). Opstille og løse simple differentialligninger (gælder for geografi).
 • Skal kunne vurdere forskellige kemiske stoffers tilstande under naturlige forhold.
 • Skal kunne afstemme redoxligninger og vurdere reduktion og oxidation i naturlige miljøer.
 • Skal kunne gennemføre simple beregninger af tryk og strømhastighed i væsker.
 • Skal kunne gennemføre simple termodynamiske beregninger på lukkede systemer.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer samt vektorer og matricer i by-, energi- og miljø- planlægningsmæssige samt geografiske problemstillinger. 
 • Skal kunne vurdere implikationer for natur af kursets naturvidenskabelige indhold.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.l.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik og naturvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics and Natural Science
ModulkodeB-GEO-B1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet