Menneske, miljø og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden om:

 • Udvalgte naturgeografiske problemstillinger i relation til temaet menneske, miljø og samfund.
 • Geografiske teorier og metoder, der kan benyttes til analyse af den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Identificere samspillet mellem menneske og natur i forhold til en konkret regional problemstilling inden for det geografiske felt.
 • Udvælge og vurdere relevante teorier, metoder og modeller til løsning af den valgte problemstilling.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

 • Identificere, udvikle og analysere geografiske problemstillinger.
 • Analysere egen læringsproces.
 • Anvende projektarbejdet som studieform
 • Formidle projektets resultater på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftlig, grafisk og mundtligt.
 • Videnskabsteori indenfor "projekt-tema" og didaktik er en integreret del af projektarbejdet inkl. den mundtlige fremlæggelse ved evalueringen af projektet.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal have viden om problemidentifikation
 • Skal have viden om målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal have viden om gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal have viden om procesanalyse
 • Skal have viden om problemformulering
 • Skal have viden om projektledelse

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMenneske, miljø og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPeople, Environment and Society
ModulkodeB-GEO-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet