Geografiske problemstillinger

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

Læringsmål

Viden

  • Udvalgte geografiske problemstillinger.
  • Organisering af gruppearbejde og samarbejde med vejleder.

Færdigheder

  • Kunne identificere og formulere en geografiske problemstilling i forbindelse med problemorienteret projektarbejde.
  • Indsamle, strukturere og formidle geografisk viden.
  • Kunne reflektere over egen læringsproces.

Kompetencer

  • Velorienteret indenfor geografiens vidensfelter.
  • Indgå selvstændigt i gruppebaseret projektarbejde.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeografiske problemstillinger
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeographical Problems
ModulkodeB-GEO-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet