Fundering og jordtryk

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Ingeniørgeologi og geoteknik, og Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om projektering og udførelse af funderingskonstruktioner
 • Skal have viden om projektering af jord- og vandtrykspåvirkede konstruktioner 
 • Skal have viden om projektering i forbindelse med skråningsstabilitet
 • Skal have viden om strømningsproblematikker for grundvand
 • Skal have viden om projektering og udførelse af grundvandssænkningsanlæg

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af jord- og vandtrykspåvirkede konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for beregning af totalstabilitet
 • Skal kunne bestemme bæreevne af pælefundering
 • Skal kunne redegøre for grundvandsstrømninger i jord
 • Skal kunne redegøre for metoder til grundvandssænkning
 • Skal kunne foretage dimensionering af grundvandssænkninger

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne identificere og analysere funderingsløsninger
 • Skal kunne identificere og analysere jordtrykspåvirkede konstruktioner og metoder
 • Skal kunne redegøre for metoder og beregninger til bestemmelse af pælebæreevner
 • Skal kunne identificere og analysere problemstillinger omkring behov for grundvandssænkning
 • Skal kunne identificere og analysere stabilitetsproblematikker
 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi og indgå i en dialog omkring fordele og ulemper ved funderingsløsninger og grundvandssænkning

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFundering og jordtryk
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFoundation and Earth Pressure
ModulkodeB-BK-D5-20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet