Spændbeton, elementbyggeri og interimskonstruktioner

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende statik og styrkelære, Ingeniørgeologi og geoteknik, Videregående statik og bygningsmaterialernes mekanik, Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet, Fundering og jordtryk eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om før- og efterspændte betonkonstruktioner
 • Skal kunne forstå statiske principper for før- og efterspændt beton og kunne forstå relevansen af anvendelsen af spændbeton set over for slaptarmerede betonkonstruktioner
 • Skal kunne forstå årsager og betydning af spændingstab i spændbetonkonstruktioner
 • Skal kunne forstå forskellige statiske principper for lastfordeling i elementbyggeri
 • Skal have viden om samlingsdetaljer i elementbyggeri
 • Skal kunne forstå den statiske virkemåde af forskellige konstruktionsdele i elementbyggeri 
 • Skal have viden om forskellige typer af interimskonstruktioner, deres udformning og stabilitet
 • Skal kunne indrette og vurdere en byggeplads og kende til den praktiske udførelse af betonkonstruktioner og arbejder, der har indirekte eller direkte påvirkninger af betonkonstruktionerne

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne dimensionere spændbetonkonstruktioner i anvendelses- og brudgrænsetilstanden
 • Skal kunne kvantificere spændingstab i spændarmeringen, og vurdere betydningen heraf
 • Skal kunne dimensionere elementbyggeri, herunder sikre den overordnede stabilitet og eftervise de enkelte konstruktionsdeles bæreevne
 • Skal kunne vurdere/dimensionere samlingsdetaljer i elementbyggeri 
 • Skal kunne vurdere brugen af interimskonstruktioner og den praktiske udførelse af betonkonstruktioner og arbejder, der har indirekte eller direkte påvirkninger af betonkonstruktionerne
 • Skal kunne vurdere brugen af geotekniske interimskonstruktioner under opførelsen af bygge- og anlægsprojekter
 • Skal kunne vurdere metoder til dimensionering af byggepladsen, jordarbejde, betonarbejde, armeringsarbejde og forskallingsarbejde på bygge- og anlægsprojekter
 • Skal kunne vurdere de anvendte metoders gyldighed og begrænsninger
 • Skal kunne anvende notation og terminologi inden for fagområdet

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger inden for spændbeton, elementbyggeri og interimskonstruktioner inden for beton og geoteknik
 • Skal kunne identificere en passende metode til løsning af en given problemstilling og kunne foretage tilknyttede beregninger
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende fordele og ulemper af konstruktive løsninger

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpændbeton, elementbyggeri og interimskonstruktioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPre-stressed Concrete, Element Construction and Interims Structures
ModulkodeB-BK-B6-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet