Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne:
-Varmeteori og –praksis
-Fugtteori og –praksis

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Inddata til beregningsmodeller for energi- og fugttransport mv., fx materialer i klimaskærmen, intern varmelast, belysning, varmeinstallationer, køling, vedvarende energi
 • Grundlæggende teori om ikke-stationære 1- og 2-dimensionelle fugtstrømme
 • Analysere resultater fra forskellige beregningsprogrammer.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne anvende forskellige energiberegningsprogrammer
 • Kunne vurdere og tolke resultaterne fra beregningen og vurdere energibehovet og indeklimaet
 • Kunne anvise gode, energibesparende løsninger
 • Kunne anvende forskellige fugtberegningsprogrammer, vurdere og tolke resultaterne fra beregningen og vurdere risikoen for fugtophobning/fugtskader
 • Kunne anvise fugtteknisk forsvarlige løsninger.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kompetencer vedrørende avancerede ikke-stationære energi-og indeklimaberegninger
 • Kunne optimere energibesparende løsningsforslag
 • Kunne udføre avancerede 1-dimensionelle fugtberegninger i konstruktioner
 • Kunne vurdere årsagen til forskelle mellem beregnede og registrerede energiforbrug
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre.
 • Kunne identificere problemer (Problemorienterede kompetencer), samt kunne identificere eget læringspotentiale fra modulopgave til modulopgave (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne identificere egen faglighed og kompetence i forhold til øvrige gennem gruppearbejde (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne anvende samarbejds-, aktivitets-, tidsplanlægning/styring (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne uddelegere opgaver (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne identificere rolle- og ansvarsfordeling (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne anvende videnskabelig formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne indgå i teams ved tværfaglig dialog og samarbejde gennem gruppearbejde (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne anvende faglige samarbejdsroller og –ansvar (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne anvende mundtlig formulering og formidling af tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regne øvelser. I kurset indgår et større PBL-projekt, hvor der regnes på eksempler, som kunne komme fra den studerendes daglige arbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergi-, varme- og fugtberegningsmetoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapporter.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy, Heat and Moisture Calculation Methods
ModulkodeB-BF-M2-13
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet