Konstruktioner og materialer II

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende en dybere forståelse for design af bæredygtige bærende konstruktioner. Der er særligt fokus på design af konstruktioner med optimeret totaløkonomi og lav miljøbelastning. FE-metoden introduceres, og der gives en parametrisk tilgang til design af konstruktioner, for at etablere designprocesser, der indgår i samspillet mellem form, teknologi og materialer.

Kurset introducerer formgivning gennem en multidisciplinær tilgang med hensyn til detaljer, konstruktion, æstetik og bygningsreglementer.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om skivevirkning og stabilitet af konstruktioner.
 • Skal kunne forstå pladers statiske virkemåde i fx fundamenter, vægge og dæk.
 • Opbygge statisk viden om bærende bygningsmaterialer som fx beton, stål og træ.
 • Skal være i stand til at anvende FE-metoder til dimensionering af bærende konstruktioner.
 • Skal have viden om parametriske designprocesser, dvs. samspillet mellem form, teknologi og materialer.
 • Skal kunne anvende totaløkonomiske betragtninger ved valg af bærende konstruktioner.
 • Skal have forståelse for miljømæssige aspekter ved design af bærende konstruktioner.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille statiske modeller af bygninger i 2D og 3D.
 • Skal kunne anvende FE metode for dimensionering af elementer i henhold til Eurocodes.
 • Skal have forståelse for bygningsmaterialer der anvendes til bærende konstruktioner.
 • Skal kunne benytte parametriske designprocesser til at forbedre konstruktionernes totaløkonomi og miljøprofil.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over konsekvenserne af konstruktionsvalg med hensyn til statisk virkemåde, set i forhold til totaløkonomiske vurderinger (LCC) og miljøpåvirkninger (LCA).

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonstruktioner og materialer II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstructions and materials II
ModulkodeB-BB-B6-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet